Babītes vidusskolas sporta centrs

Augstums - 2,50 m, platums 8,5 m, kopā ~ 20 m2. Kāpšanas paneļi lakoti. Kopā 3 dažādu krāsu maršruti. 8 formas no SIA MURUS, ~120 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 6 cilvēki

Salacgrīva

Kāpšanas siena Salacgrīvā Augstums - 4,8m, platums 10 m, kopā ~ 48,5 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti un ar abrazīvu segumu. !200 aizķeres un 6 formas. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 4 cilvēki.

Bēgļu patversme Viļņā

Augstums - 2,96m, platums 5,28 + 5,47 m, kopā ~ 32 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti. 250 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 3 cilvēki.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Horizontāla kāpšanas siena Kokneses vidusskolā Augstums - 2,50m, platums 6,25 m, kopā ~ 15,6 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti. 85 aizķeres no HRT ltd un Fiction, 2 formas no SIA MURUS . Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 5 cilvēki.

Ballīšu telpa Tukumā

Kāpšanas siena ballīšu telpā Tukumā Augstums - 2,70m, platums 5,6 m, kopā ~ 15 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti. 75 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 5 cilvēki.

JUMP SPACE TC SPICE

Kāpšanas siena Jump space TC Spice Augstums - 2m, platums 5 m, kopā ~ 10 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti ar abrazīvu segumu. Kopā 3 formas no SIA MURUS, ~60 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 4 cilvēki.

Rīgas 69.pamatskola

Kāpšanas siena Rīgas 69. pamatskolā Augstums - 2,75m, platums 11 m, kopā ~ 31 m2. Kāpšanas paneļi lakoti. Kopā 3 dažādu krāsu maršruti. 5 formas no SIA MURUS, 150 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 9 cilvēki.

Tīnūžu pamatskola

Horizontāla kāpšanas siena Tīnūžu pamatskolā Augstums - 2,5m, platums 10 m, kopā ~ 25 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti ar pretslīdes segumu. Kopā 3 dažādu krāsu maršruti. 125 aizķeres no HRT ltd un Fiction. Vienlaicīgi var uz sienas atrasties un kāpt 8 cilvēki.

Valsts policijas koledža

Horizontāla kāpšanas siena Valsts policijas koledžā Augstums - 3m, platums 18,3 m, kopā ~ 50 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti ar pretslīdes segumu. Kopā 3 dažādu krāsu maršruti. 7 formas no SIA MURUS, 310 aizķeres HRT ltd un Fiction.

Saldus stadions

Kāpšanas siena Saldus stadionā Augstums - 9m, platums 6 m, dziļums 1,5 m, kopā ~ 60 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti ar pretslīdes segumu. Kopā 5 kāpšanas līnijas un 13 dažādu krāsu maršruti. Formas no SIA MURUS, aizķeres HRT ltd, Fiction un Flat holds.

Stāķu pamatskola

Kāpšanas siena Stāķu pamatskolā Traversa kāpšanas sienas augstums 2,5m, platums 10m, kopā 25 m2.  150 aizķeres  no HRT un Fiction holds. Formas SIA MURUS

Jelgavas tehnaloģiju vidusskola.

Kāpšanas siena Jelgavas tehnoloģiju vidussskolā Augstums - 9,2m, platums 6 m, dziļums 1,5 m, kopā 60 m2. Kāpšanas paneļi krāsoti ar pretslīdes segumu. Kopā 4 kāpšanas līnijas un 13 dažādu krāsu maršruti. Formas no SIA MURUS, aizķeres HRT ltd.

Kāpšanas siena Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā+ traversa vai horizontālā kāpšanas siena. Augstums 2,5m, platums 12m, ~30m2

Rubenes sporta centrs

Kāpšanas siena Rubenes sporta centrā Traversa kāpšanas sienas augstums 2,5 m, platums ~11 m, kopā ~30 m2.  160 aizķeres  no  Fiction holds. Formas SIA MURUS

Vecpiebalgas vidusskola

Traversa kāpšanas siena Vecpiebalgas vidusskolā Traversa kāpšanas sienas augstums 2,5 m, platums 6,25 m, kopā 15,63 m2.  90 aizķeres  no  Fiction holds. Formas SIA MURUS

Valmieras Gaujas vidusskolas attīstības centrs

Traversa kāpšanas sienas augstums 2,6 m, platums 6,25 m, kopā 16,25 m2.  80 aizķeres  no  Fiction holds. Formas SIA MURUS, paklāji Polskok

Virsotne Climbing gym, TC Sky&More, Duntes 19

Kāpšanas siena Sky and More

100m2, augstums 4m platums 19m, dziļums 7,5m. Kāpšanas sienas paneļi ar segumu un lakoti.

Augstums - 6,54m, platums 9,5m, dziļums 3,9m, kopā 120m2. Kāpšanas paneļi krāsoti un lakoti. Uz kāpšanas sienas uzstādītas 2 Perfect descent automātiskās drošināšanas sistēmas, kopā 11 kāpšanas līnijas.

BJBLPC Strops Aglonā

Kāpšanas siena BJBLPC Strops Aglonā Traversa kāpšanas sienas augstums 3,0 m, platums 3,0 m, kopā 9,00 m2.  50 aizķeres  no  Fiction holds. Formas SIA MURUS, paklāji Polskok

Dobeles sākumskola

Kāpšanas siena Dobeles pamatskolā Traversa kāpšanas sienas augstums 2,5m, platums 12,5m, kopā 31,25 m2.  190 aizķeres  no HRT un Fiction holds. Formas SIA MURUS

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”

Kāpšanas siena Ekziperī vidusskolā Traversa kāpšanas sienas augstums 2,5m, platums 12,5m, kopā 31,25 m2.  190 aizķeres  no HRT un Fiction holds. Formas SIA MURUS

Kadagas pirmskolas izglītības iestāde.

Sienas augstums 2,3m, platums 4,5m, kopā 10,35 m2.  60 aizķeres  no Fiction holds

Ogres Biblioteka


Kāpšanas siena Ogres bibliotekā Augstums 2,9 m, platums 3+5 m, laukums ~23 m2, 110 aizķeres  no Fiction holds un HRT klāsta, formas SIA MURUS, paklājs no mūsu sadarbības partnera Polskok.

Klooga kool, Igaunija

Augstums 2,22 m, platums 6,25 m, laukums 18,5 m2, 60 aizķeres  no Fiction holds un HRT klāsta, formas SIA MURUS

Staļģenes vidusskola

Kāpšanas siena Staļģenes vidusskolā Augstums 2,5 m, platums 5 m, laukums 12,5 m2, 80 aizķeres  no Fiction holds un HRT klāsta, formas SIA MURUS

Tauraģe Vermes ģimnāzija, Lietuva

Augstums 5,7 m, platums 6,5 m, laukums 37 m2, 300 aizķeres  no Fiction holds un HRT klāsta, formas SIA MURUS, aprīkojums Singing rock

Augstums 2,5 m, platums 5 m, laukums 12 m2, ap 100 aizķerēm no HRT un Fiction holds klāsta. Dabīga koka paneļi.

Āgenskalna pamatskola

Kāpšanas siena Āgenskalna pamatskolāAugstums 2,5m, platums 7,5 m, laukums 18,75m2, 95 aizķeres 3 krāsās no Fiction holds un  HRT klāsta

BJC Junda, Jelgava

Boulderinga siena BJC Junda Jelgavā

Teplas izmēri 5x9m, sienas augstums 4m, aprīkota ar aizķerēm un drošības paklājiem.

Āra siena, Augstums 7 m, platums 4 m, laukums 28 m2, 140 aizķeres  no Fiction holds, 300 holds un HRT klāsta

Kārsavas vidusskola

Augstums 2,5m, platums 7,75 m, laukums 9m2, 50 aizķeres 3 krāsās no Fiction holds, 300 holds un HRT klāsta

Blomes pamatskola

Augstums 2,5m, platums 9,5 m, laukums 23m2, 100 aizķeres 3 krāsās no Fiction holds, 300 holds un HRT klāsta, formas mūsu

Baložu vidusskola II

Baložu vidusskolas kāpšanas siena ieguvusi nelielu papildinājumu un kopējais sienas platums nu jau ir lielāks nekā sienas augstums

Ādažu pamatskola

Kāpšanas siena Ādažu pamatskolā

Augstums 2,5m, platums 7,9m, laukums 20m2, 100 aizķeres 3 krāsās no Fiction holds, 300 holds un HRT klāsta, formas mūsu

Kalnciema vidusskola

Kāpšanas siena Kalnciema vidusskolāAugstums 7,3 - 8,5m, platums 11,1m, laukums 114 m2, 500 aizķeres  no Fiction holds, 300 holds un HRT klāsta, formas no HRT un kapsanassienas.lv

Kopā 8 celiņi ar augšējo un apakšēj drošināšanu.

Saldus pamatskola.


Augstums 2,5m, platums 8, laukums 20m2, 100 aizķeres 3 krāsās no Fiction holds, 300 holds un Holdz klāsta

BJC Daugmale II kārta

Attīstoties sportam rodas nepieciešamība arī pilnveidot sporta bāzi. 2018.gada vasarā 10 gadus pēc pirmās sienas izveides BJC Daugmale iezveidoja kāpšanas sienas papildinājumu - vēl 4 celiņus, kopā 64 m2


Bauska

Latvijā reti izmantota kāpšanas sienu izveides metode - aizķeru stiprināšana pie betona mūra. Viennozīmīgi lētākā opcija. Tās mīnus ir ierobežots caurumu skaits aizķeru pozīcijas maiņai. Kāpšanu interesantāku un krāsaināku padara formas. Zem kāpšanas sienas vienlaidus gumijas segums.


Dzelda, Nīkrāces novads

Darbs pie kāda kāpšanas sienas projekta no idejas līdz realizācijai biežāk ilgst gadiem nekā mēnešiem. Septembrī tika pielikts punkts Nīkrāces kāpšanas tornim, kuru realizēja biedrība "Bites". Sadarbojoties vairākiem uzņēmumiem un pašvaldībai, ar Eiropas fondu atbalstu tapis 8m augsts un no četrām pusēm kāpjams āra tornis. Tā atrašanās ir Dzeldā, Nīkrāces novadā (~15km no Skrundas) skaistā ābeļdārzā pie Nīkrāces pamatskolas. Skolā var atrast naktsmītnes un ēdināšanu


Siguldas sporta centrs

Traversa siena Siguldas sporta centrā H=2,5m, L=16,8 m, platība ~42m2, 390 aizķeres (9,5 gab./m2)

Rīgas sanatorijas internātpamatskola

Uzņēmuma Mikro-tiks biroja ēka Rīgā

Projekts tapis no 2016.gada oktobra līdz 2017.jūlijam. No idejas līdz realizācijai - 9 mēneši.

Kopā ~200 kv.m,  augstums no 13,09 līdz 13,4m, pārkares 0,57 un 1,4m. Kopā 9 celiņi, no kuriem 5 ar apakšējo drošināšanu.

Uz sienas uzstādītas ~1200 aizķeres no HRT, Fiction holds, Euroholds, Didaks un Volx, formas no SIA MURUS, Volx, HRT u.c

Lejasciems, Gulbenes novadsKāpšanas / skatu tornis Lejasciemā, Gulbenes novadā sadarbībā ar RCI Gulbene. H=9m, L=2x3m, 4 celiņi un 10 maršruti

Jump Space

Strazdumuižas internātvidusskola, Rīgā

Augstums 2,5 m, Platums 9m, maršruti trīs krāsās

Novadnieki, Saldus novads

22. nov. 2016, Nav komentāru  

2016.gada novembrī Novadnieku kāpšanas siena kļuva par 3 celiņiem platāka. Viens vertikāls celiņš "pieauga" kreisajā pusē, veidojot iekšējo stūri, un vēl divi celiņi ar pārkari un iekšējo stūri sienas labajā stūrī. Jaunie celiņi tika aprīkoti gan ar inventāru, gan jaunām aizķerēm no HRT, Fiction holds, Euroholds un SIA MURUS izgatavotajām formām. Vienmēr patīkami atgriezties un izveidot 2 un 3 kārtas, jo tas nozīmē, kad kāpšanas siena dzīvo un to aprūpē aktīvi saimnieki.

Ropažos kāpšanas siena maina vietu un izskatu

22. novembris, 2016 pl. 12:07, Nav komentāru  
Sakarā ar Ropažu vidusskolas ēkas rekonstrukciju kāpšanas siena no vidusskolas pārceļoja uz sporta zāli. Faktiski saglabājot iepriekšējo apjomu siena kļuva par 10 m traversa sienu.

Meca - Francija

29. jūl. 2016, Nav komentāru  

2016.gada jūlijā strādājām Francijā. Mēneša darba rezultāts ir boulderinga zona Altissimo ķēdes kāpšanas centram Mecā.

Tukuma 2.vidusskola

Vasaras brīvlaiks tikai sācies un Tukuma 2. vidusskola jau sagatavojusi pārsteigumu skolniekiem rudenī - traversa sienu. Sienas parametri: platums 10m, augstums 2,73m, platība 27,3 m2. Siena aprīkota ar noņemamiem cauruļu inspekcijas paneļiem gar visu sienas apakšu, aizķerēm no HRT, Fiction holds un Euroholds, kā arī aizķerēm, kurās var iestiprināt peldēšanas nūdeles un riņķus, kas paplašina uz sienas veicamo uzdevumu sarakstu.


Traversa siena Priekuļu tehnikumā

24. dec. 2015, Nav komentāru  


2015. gada nogalē Priekuļu tehnikuma sporta zālē izveidota traversa siena. Augstums - 2,5m, izvērstais platums - 10m, kopējā platība - 27m2. Kāpšanas siena aprīkota ar 4 krāsu maršrutiem - aizķeres no HRT holds, Fiction holds un EH holds.

Cēsis - cīņas sporta klubs "Ferrum"

5. okt. 2015, Nav komentāru  
Treneri pamanījuši, ka bērniem, kas trenējas klubā ir vājš satvēriens rokām.
Kāpēc gan to netrenēt ar kāpšanas sienas palīdzību. No vairākiem variantiem apstājāmies pie 9 metrus garas traversa sienas. Mazāk klapatas ar virvēm, garāks maršruts nekā atļautu telpas griesti un vienlaicīgi var kāpt vairāk cilvēku.


Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija

10. sep. 2015, Nav komentāru  
Šis ir sen gaidīts kāpšanas sienas paplašinājums, jo skolā aktīvi darbojas sporta tūrisma pulciņš, un uz esošās kāpšanas sienas vietas visiem nepietiek.
Maksimālais augstums 9m, platums 11m un platība 89 kv.m. Klāt nākuši 7 celiņi un kopējais staciju=kāpēju skaits vienlaicīgi nu jau 12.
Sienas kreisajā daļā paslēpta atverama boulderinga sienas plakne. Kāpšanas siena kāpjama gan ar augšējo, gan apakšējo drošināšanu.
Komplektā viena no pasaules vadošā aizķeru ražotāja "HRT holds"  aizķeres un formas.


Kāpšanas siena rotaļu laukumā

20. mai. 2015, Nav komentāru  
Kapsēdē, Grobiņas novads, uzstādīta traversa siena 37m2 platībā. Tās augstums 2,5 m. Siena aprīkota ar vairāk par 200 aizķerēm no kurām izveidoti 4 dažādu krāsu maršruti. Maršruti ir vairāk nekā 10m gari. Uz traversa sienas kāpšana notiek uz sāniem. Šajā gadījumā kopējais sienas garums ir 2x 7,5 metri, jo siena ir kāpjama no abām pusēm. Arī maršruti sākas sienas vienā pusē un beidzās otrajā.

Kāpšanas siena Bauskas 2. vidusskolā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Savu pirmo kāpšanas sienu klientam izgatavojām un uzstādījām 1997. gadā Bauskas 1. vidusskolā. Tagad pēc 18 gadiem atgriezāmies Bauskā un nu jau 2.vidusskolā ar nelielu traversa sienu... Jāinteresējas vai Bauskā ir 3. vidusskola.
Augstums 2,5 metri, platums 6,25 metri.

Kāpšanas siena Cēsu VUGD jaunajā depo.

18. mai. 2015, 2 komentāri  
Daudz krāsainu klucīšu nopietniem vīriem. 4 celiņi kāpjami gan ar augšējo, gan apakšējo drošināšanu, platforma glābšanas darbu veikšanas treniņiem. Augstums 11m


   


Upesleju intenātpamatskolas kāpšanas sienai 2.kārta

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra kāpšanas sienas 2 kārta ir pabeigta. Klāt jau esošajiem 2 celiņiem piebūvēti 30m2 traversa sienas ar nelielu pārkari. Augstums 3 metri. Vienmēr patīkami papildināt esošu sienu, jo tas nozīmē, ka šajā vietā interese par kāpšanu pieaug un par to atbild cilvēks, kas var realizēt jaunas idejas.

Nantes, Francija

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2013. gada nogalē SIA MURUS kopā ar Altissimo komandu strādāja Francijas pilsētā Nantes, kur tapa Altissimo ķēdes desmitais kāpšanas centrs. Bija prieks strādāt pie tik liela izmēra projekta. Kopā ~1200m2 un 59 „celiņi”Kāpšanas siena Novadniekos, Saldus novadā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2014.gada 18. janvārī Saldus novada Novadniekos tika atklāta jaunākā no Latvijas kāpšanas sienām. Tās 2 galvenās īpašības – 5 celiņi, kas ļauj nodrošināt vismaz 10 cilvēku vienlaicīgu nodarbošanos uz kāpšanas sienas. Tas ir pietiekami, lai ar pašvaldības atbalstu šeit taptu jauns interešu izglītības pulciņš. Kā otra īpašība jāpiemin sienas daudzveidīgais reljefs - sākot no vertikālās daļas sienas labajā pusē līdz pārkarēm, ārējiem un iekšējiem stūriem kreisajā pusē. Sienu pozitīvi novērtēja arī kaimiņi no Brocēniem, kur kāpšanas siena parādījās pirms gada. Sadarbojoties abiem novadiem nu kāpšana varēs ar jaunu sparu attīstīties arī Kurzemes pusē. Sienas augstums 7m, platums 10m, lielākā pārkare kreisajā pusē 1,5m, kopējā platība 67m2.

 
 

Boulderinga siena Līvānos

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Daudzfunkcionālajā jauniešu centrā Līvānos 2013. gada beigās tapa 43m2 liela boulderinga siena, kas aprīkota ar dažādām formām un drošības paklājiem. Šī siena atrodas 30 km no Preiļiem, kur līdzīgu boulderinga sienu izveidojām gada sākumā. Tas liek cerēt uz vēl vienu novadu sadarbības piemēru. Kāpšanas siena ir 10m plata, ~4m augsta ar pārkari centrā līdz 1,2m

Boulderinga siena Līčos, Preiļu novads

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2013. gadā Preiļu novadā Jaunatnes iela 1 uzstādījām nelielu boulderinga sienu. Augstums 4m, platums 8m, pārkare līdz 1,5 m. Siena aprīkota ar 40cm biezu drošības segumu zem tās. Segums ir par 2m platāks nekā sienas augšējās malas projekcija uz zemes.
Boulderinga sienas priekšrocības ir:
  •  Telpai pilnīgi pietiek ar 4 m augstumu
  • Nevajag speciālu aprīkojumu un apmācību ( boulderings ir kāpšana bez virvēm nelielā aukstumā. Drošību panāk ar zem sienas novietotiem drošības paklājiem)
  • Vienlaicīgi var kāpt vairāk cilvēku nekā uz analogas platības sienas ar drošināšanu un virvēm
  • Var sasniegt augstus sportiskos sasniegumus, jo šajā disciplīnā notiek visa mēroga sacensības

Par mums raksta......

Kāpšana pa sienām nav tikai profesionāļu izklaide, to piedāvā pat dažādos sabiedriskos pasākumos. ...
Raksts laikrakstā "Dienas bizness" 2012. gada 1. novembra numurā

Kāpšanas siena Upeslejās, Stopiņu novadā

18. mai. 2015, Nav komentāru  

Sadarbībā ar biedrību “Koordināta” ir izveidota kāpšanas siena Upesleju internātpamatskolā. Pēc biedrības plāniem tas ir sākums kaut kam lielākam……. Sienas parametri – augstums 6m, platums 3m

Neviens projekts nav par lielu vai par mazu

18. mai. 2015, Nav komentāru  


Neviens projekts nav par lielu vai par mazu…….. siena Ulbrokas bērnudārzā. Kāpšanas sienas augstums 2,1m, platums 2,44m,

Kāpšanas siena ugunsdzēsējiem.

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Ugunsdzēsējiem savā darbā ir jāpārvar dažādi šķēršļi un pārbaudījumi. Lai būtu tiem gatavi tapusi 10m augsta siena Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžā Rīgā.

Marseļa 2.

Maija beigās un jūnijā sākumā mēs atkal viesojāmies Marseļā. Šoreiz 3 nedēļu garumā tapa esošā kāpšanas centra 2. kārta – vēl ~550m2 kāpšanas sienas platības. Tie papildinās jau esošo piedāvājumu ar papildus 28 celiņiem un to kopējais skaits jau būs 66.

Traversa siena Pļaviņās

Maijā SIA MURUS uzstādīja kāpšanas sienu Pļaviņās. Šoreiz 15m garu traversa sienu (37,5m2). Tās galvenā priekšrocība – iespēja vienlaicīgi to izmantot lielākam kāpēju skaitam nekā tāda paša izmēra sienu ar drošināšanu. Piemēram, uz 8m augstas un 4,5m platas kāpšanas sienas vienlaicīgi var nodarboties 3 kāpēji un 3-6 drošinātāji. Uz traversa sienas dažādās spēlēs ar kāpšanas elementiem var iesaistīt visu klasi vienlaicīgi. Traversa sienām nevajag nekādu speciālo aprīkojumu un jāievēro krietni mazāk drošības tehnikas noteikumu. Tām gan nav tā augstuma „izaicinājuma”, ko esam pieraduši saistīt ar kāpšanas sienām, bet, ja nav piemērotas vietas, kur uzstādīt augstu sienu, tā ir vērā ņemama alternatīva.


Kāpšanas siena Baložos

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Decembrī pirms pašiem Ziemassvētkiem Salavecis atnesa kāpšanas sienu arī Baložu vidusskolai. Šoreiz sienas parametri: augstums 8,2 m, platums 4,5 m, 3 celiņi kāpšanai ar augšējo drošināšanu.

Kāpšanas siena armijai.

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Novembrī SIA MURUS izgatavoja un uzstādīja kāpšanas sienu Latvijas bruņotajiem spēkiem (3.RNC, Kadagā, Ādažu novadā) Sienas parametri: 120m2, augstums 8,4m, platums 9m, maksimālā pārkare 6,30m. Uz sienas 5 celiņi kāpjami ar apakšējo drošināšanu un vēl 3 tikai ar augšējo drošināšanu. Kā papildus ekstras sienai ir uzstādāma nolaišanās platforma, kuru var izmantot apmācību laikā strādājot ar virvēm, un speciāli punkti pārceltuves organizēšanai. . Sienas izaicinošākā plakne ir 4m garš un 3m plats griestu posms. Šīs sienas īpatnība bija ļoti konkrēts saraksts ar klienta vēlmēm (specifikācija), kuras mums bija jāievēro izveidojot kāpšanas reljefu un aprīkojumu.
 

Pieredze Marseļā.

18. mai. 2015, Nav komentāru  
SIA MURUS sadarbībā ar Franču kompāniju Altissimo 5 nedēļas piedalījās Marseļas kāpšanas centra celtniecībā. Par savu darbu saņēmām atzinīgu novērtējumu un potenciālu iespēju atgriezties Francijā 2012.gadā Lillē Daži sienas parametri: augstums 16m, platība ~1000m2, 39 celiņi + neliela boulderinga siena.  Galvenais ieguvums – pieredze strādājot tik lielā objektā un daži amata noslēpumi, kuri jau pārbaudīti un pielietoti Latvijā. Tā tas izskatās pēc 2,5 mēnešu darba. Atklāšanas ceremonijā 14.oktobrī piedalījās Marseļas pilsētas mērs. 

Kāpšanas siena Ķīpsalas peldbaseinā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2011.gada augustā tapa arī jauna siena tepat Rīgā – Ķīpsalas peldbaseina aerobikas zālē. Kaut arī sienas augstums ir tikai 6,5 metri tā piedāvās 7 kāpšanas celiņus un 18 dažādus maršrutus. Maksimālā pārkare 1,5m. Lieliska iespēja pakāpt ziemas vakaros, kad vienīgais arguments, lai to nedarītu ir - sienas ir tik tālu un ceļā jāpavada ilgs laiks. Uz Ķīpsalu no Vecrīgas var aizstaigāt kājām! Sienas kopējā platība ~70m2

Pārvietojamā kāpšanas siena Ambeļos

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2010.gada pavasarī SIA MURUS piegādāja biedrībai Daugavpils Lauksaimnieku apvienība pārvietojamo kāpšanas sienu. Tās mājvieta būs Ambeļu pagasts (Daugavpils novads), un dažādos pasākumos to varēs izmēģināt bērni un pieaugušie apkārtējos pagastos. Sienas augstums 8m, platums 3 metri

Kāpšanas siena Robežniekos, Krāslavas novadā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Robežniekos, Krāslavas novadā tapusi ~50m² liela siena ar trīs kāpšanas celiņiem – viens vertikāls un divi ar attiecīgi 1,5m un 0,8m pārkari kāpšanai gan ar apakšējo gan augšējo drošināšanu. Sienas augstums 9,38m. Šī siena patreiz ir lielākā Latgales reģionā un iespējams būs atraktīva pat kāpējiem no Daugavpils.

Kāpšanas siena Valmieras pamatskolā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Jauna kāpšanas siena jaunajā Valmieras pamatskolā. Sienas augstums 6m, platums 3m un attiecīgi 2 celiņi. Tas ir labs sākums, lai šajā zālē nākotnē taptu siena visiem Valmieras kāpt gribētājiem.

Kāpšanas sienām ir savas prasības!

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Kopš 2010. gada SIA MURUS uzsācis savu būvēto sienu testēšanu atbilstoši LV ES 12572:1-2007. Sienas izveides pamatā, protams, ir konstrukcijas slodžu aprēķins un sienas testēšana kalpo kā labas sienas izveides prakses pierādījums. Testēšanas laikā visus augšējās drošināšanas punktus un trīs zemākos individuālās drošināšanas punktus slogo ar 8 kN (800 kg) slodzi. Protams, šās pārbaudes laikā siena nedrīkst deformēties.

Kāpšanas siena Mālpils arodvidusskolā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
Decembra beigās nelielu Ziemassvētku dāvanu no sala veča saņēma Mālpils arodskola.
Ceram ka tas būs sākums kaut kam lielākam. Augstums 6 metri, platums 1,5 metri.

Treadwall Igaunijā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
SIA MURUS septembra sākumā Igaunijas pilsētā Saue piegādāja un uzstādija TREADWALL M6 - rotējošo kāpšanas sienu. Saue jauniešu centrs uzvarēja Igaunijas valdības organizētā grantu konkursā, kur daļa no naudas bija paredzēta sienas piegādei un jauniešu apmācībai uz tās. Piegādātā siena ir otra tāda veida siena Baltijas valstīs. Pirmo iegādājās Kalnkāpēju sporta centrs ar mērķi to uzstādīt dažādos publiskos pasākumos.

Kāpšanas siena Madonā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2009. gada 29. maijā Madonā atklāja jaunu sporta halli. Patīkami, ka arī šo sporta celtni no citām izceļ tajā izveidotā kāpšanas siena. Kāpšanas siena ir 11m augsta, 10,5m plata, ar maksimālo pārkari līdz 3m. Siena paredzēta kāpšanai gan ar augšējo, gan apakšējo drošināšanu. Kāpšanas sienu būvēja SIA MURUS. Sadarbībā ar Kalnkāpēju sporta centru tika veiktas apmācības arī vairākiem jaunās kāpšanas sienas instruktoriem. Līdz ar to Madona ir vēl viena vieta Latvijā, kur nodarboties ar kāpšanas sportu.
   

Kāpšanas siena Liepnā, Alūksnes novads

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2009. gada aprīlī tika pabeigta kāpšanas sienas montāža Alūksnes rajona, Liepnā. Siena ir vertikāla 3,6m plata un 7,2m augsta. Uz sienas izveidoti vairāki pa krāsām marķēti dažādas grūtības pakāpes maršruti.

Kāpšanas siena Ropažu vidusskolā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2009. gada aprīļa beigās arī Ropažu vidusskolā uzstādījām 30m² lielu kāpšanas sienu, kas turpmāk papildinās skolas piedāvājumu jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. Kāpšanas siena uzstādīta īstenojot "AB.LV Fonds" grantu programmas "Jauniešu ideju darbnīcas" projektu "Pakāpties augstāk!" un pateicoties Ropažu novada domes līdzfinansējumam. Projektu izstrādāja Biedrība "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam"

Kāpšanas siena Sporta namā Centrs, Ventspilī

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2008.gada jūnijā Ventspilī, pabeigta Latvijā lielākās un modernākās kāpšanas sienas celtniecība. Sienas parametri: augstums 13m, platums ~11.5, pārkare ~6m. Pirmo reizi Latvijā uz kāpšanas sienas veido reljefs, kas atdarina dabīgu klints virsmu. Sienas projektu realizējām  sadarbībā ar Polijas kompāniju Monolit. Kāpšanas siena izvietota pie sporta centra, Brīvības ielā 14, ieejas durvīm un būs šī objekta vizītkarte.
No pagalma puses izbūvēta Latvijā garākā traversa siena - 28m, augstums 3 metri
   

Kāpšanas siena City fitness Bowlero

18. mai. 2015, Nav komentāru  

Pirmo reizi Latvijā kāpšanas siena ir parādījusies sporta klubā. Paralēli daudziem trenažieriem, skvoša kortiem, saunai un citiem fitnesa kluba atribūtiem mēs izveidojām nelielu kāpšanas sienu. Tās atrašanās vieta City fitness Bowlero pie t/c Spice. Sienas augstums 6m un platība ~ 50m². Sienai ir pozitīvi un vertikāli sektori kā arī neliela pārkare. Kopā 5 celiņi – visi kāpšanai ar augšējo drošināšanu. Klubā iespējama inventāra īre.

 

Kāpšanas siena Gulbenes sporta centrā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2007. gada nogalē. Gulbenes sporta centrs - augstums 8m, platums 4.5m, kopā 32 m². Siena nokomplektēta ar visu tās lietošanai nepieciešamo inventāru un 150 aizķerēm.
   

Kāpšanas siena Sporta muzejā

18. mai. 2015, Nav komentāru  
2007.gada janvārī izveidojām kāpšanas sienu Rīgas Sporta muzejā izstādei "Ceļš uz virsotni. Latvijas Alpīnismam 50 " Pēc izstādes kāpšanas siena turpina priecēt apmeklētājus arī ikdienā.

Kāpšanas siena BJC Daugmale

17. mai. 2015, Nav komentāru  
2007.gada janvārī izveidota kāpšanas siena BJC Daugmale (Aglonas iela 39, Rīgā) Sienas izmēri -  ~117m², augstums 7m, platums 12m, 8 celiņi ar augšējo un apakšējo drošināšanu. 2008. gadā  kāpšanas siena papildināta ar griestu piebūvi (~10m²).
   

Kāpšanas siena pamatskolā Harmonija, Rīgā

17. mai. 2015, Nav komentāru  
2007.gadā tapusi neliela siena pamatskolā Harmonija. Tā ir neliela - augstums 5,1m, platums 2,7m - vertikāla

Kāpšanas siena Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā

17. mai. 2015, Nav komentāru  
2006. gada decembrī izveidota kāpšanas siena Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā Šī ir projekta 2. kārta (46 m²) - 2 celiņi ar augšējo drošināšanu 2 celiņi ar apakšējo drošināšanu, bouldringa siena 2,5 × 2,8
Pirmā kārta tapa 2005.gadā - 22,5 m² un 2 celiņi ar augšējo drošināšanu
  

Kāpšanas siena sporta hallē Pārventa

17. mai. 2015, Nav komentāru  
2006. gada 1. septembrī Tārgales ielā 5a, Ventspilī tika atklāta jaunā sporta halle "Pārventa", kurā iedzīvotājiem ir iespēja izmantot klinšu kāpšanas sienu. Sporta hallē "Pārventa" gan bērni, gan pieaugušie var vingrināties alpīnismā, jo izveidotas vecumam un spējām atbilstošas 3m un 10m augstas alpīnistu sienas ar pārkari.
Vienlaicīgi klinšu kāpšanas sienu sporta hallē "Pārventa" var izmantot 4 personas, kurām tiek nodrošināts atbilstošais alpīnisma inventārs, turklāt klinšu kāpšanas sienu individuāli drīkst izmantot tikai apmācītas personas vai arī interesenti instruktora uzraudzībā.
google-site-verification=xmYwDw_HRBEeJ-ik7Gslkhv-7XHBEvCzH8vDtpW-hNs