E-veikala noteikumi:

  Patērētāju tiesību aizsardzības likums izskaidro, ka:

      Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.

      Līdz ar to, lai iegādātos preci no interneta veikala www.kapsanassienas.lv pircējam ir nepieciešams iepazīties un piekrist Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 noteiktai sekojošai informācijai:

  1. pārdevēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, vārds, uzvārds un adrese; (informāciju skatīt kontaktos)
  2. preces raksturojums; (informāciju skatīt pie katras preces katalogā)
  3. preču cena (ieskaitot visus nodokļus); (informāciju skatīt pie katras preces katalogā)
  4. maksa par piegādi (ja maksa ir paredzēta); (informāciju skatīt sadaļā Piegāde)
  5. samaksas, piegādes vai izpildes kārtība; (informāciju skatīt sadaļā Piegāde)
  6. informācija par atteikuma tiesībām; (skatīt zemāk ievietotajā Distances līgumā)

Distances līgums 

       Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču Pārdevējs (sīkāku informāciju par pārdevēju skatīt kontaktos) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

      Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un apmaksai.

      Pircējs pirms precu iegādāšanās iepazīstas un piekrīt interneta veikalā www.kapsanassienas.lv visiem minētajiem Noteikumiem.

Piegādes un samaksas kārtība

       Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam uz e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu kā apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

       Izmantojot bezmaksas piegādi Rīgā preču piegāde tiek veikta 3 darba dienu laikā kopš saņemta apmaksa par apstiprinātu pasūtījumu iepriekš par piegādes laiku vienojoties ar Pircēju. Savukārt, ja izvēlēsieties saņemt preci Omniva pašapkalpošanās sūtījumu terminālos vai PastaStacijas terminālos, tad preču piegāde tiek veikta 5 darba dienu laikā no apstiprināta pasūtījuma apmaksas saņemšanas dienas.

    Kopā ar pasūtījumu Pircējs saņems preču pavadzīmi, kas būs parakstīta no Pārdevēja puses. Ja tiek izmantota bezmaksas piegādi Rīgā, tad uz pavadzīmes Pircējs par preču saņemšanu parakstīsies saņemot preces. Savukārt ja izmantos jebkuru citu piegādes veidu, tad preču pavadzīmi Pircējs neparaksta, bet par preces saņemšanu attiecīgi paraksta, izmantojot autorizēšanos (Omniva vai PastaStacijas terminālos) apstiprina Pasūtījuma saņemšanu.

Atteikuma tiesības

       Pārdevējs visas preces pirms nosūtīšanas Pircējam pārbauda vai tās nav ar defektu, kā arī pārbauda atbilstību Pircēja veiktajam pasūtījumam, lai, preci saņemot, Pircējiem nerastos pretenzijas. Tomēr Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 nosaka, ka Pircējam ir tiesības atteikties no interneta veikalā iegādātās preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Interneta veikalā www.kapsaanssienas.lv iegādātās preces var atgriezt atpakaļ, vispirms uz e-pastu [email protected] nosūtot aizpildītu atteikuma vēstules veidlapu: //site-225368.mozfiles.com/files/225368/Precu_atgriesanas_veidlapa.pdf

      Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

      Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

     Tātad atgriežot preci, tai jābūt:

  • nesabojātai
  • nelietotai/nevalkātai,
  • oriģinālajā iepakojumā un ar piestiprinātām ražotāja oriģinālajām birkām un uzlikām, ja tādas ir.
       Ja atgrieztā prece atbildīs iepriekš minētajiem kritērijiem, naudu par preci atgriezīsim Pircēja norādītajā norēķinu kontā 14 dienu laikā no atteikuma vēstules saņemšanas dienas.

Datu aizsardzības atruna

SIA MURUS ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pirkuma noformēšanu, piegādi un grāmatvedības uzskaiti, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Šie noteikumi ietver arī:

Apmaksas un piegādes noteikumus

Privātuma politiku


google-site-verification=xmYwDw_HRBEeJ-ik7Gslkhv-7XHBEvCzH8vDtpW-hNs